Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Österhankmo Jaktklubb r.f.

Österhankmo Jaktklubb r.f. grundades 26.10.1972. Föreningen har idag 28 medlemmar.

Föreningens syfte är att idka jakt och viltvård
samt sådan naturskydd som är förutsättning
för denna verksamhet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att befrämja och övervaka att jaktlagens bestämmelser och goda jaktseder iakttages.


Viktigt är att beskatta villebrådet i enlighet med beståndens bärkraft. Viltet är en förnyelsebar resurs som nyttiggörs genom jakt. Föreningen bedriver viltvård, skolnings- och upplysningsverksamhet samt befrämjar bruket av jakthundar.

Österhankmo Jaktklubb r.f. styrelse år 2008:

ordförande  Bengt Sandström
vice ordf.   Kent Wiklund
sekreterare Jens Vingård
kassör   Jari Korpela
medlem   Ole Kulla
medlem  Jonas Vingård


 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 30.1.2013