Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FAKTA OM HANKMO
Karta
Sevärt & bildarkiv
Hemskogen - Kotimetsä
Bildtävling - arkiv
Grillfest i Västerhankmo 2010
Hankmo byars historia
Byaplan 2008-2013
Händelsearkiv 2008
Händelsearkiv 2007
Kontaktuppgifter & länkar
Händelsearkiv 2009
Händelsearkiv 2010
Händelsearkiv 2011
Händelsearkiv 2012
Händelsearkiv 2013
Händelsearkiv 2014
Händelsearkiv 2015
Händelsearkiv 2016
Händelsearkiv 2017
Händelsearkiv 2018
Händelsearkiv 2019
Händelsearkiv 2020

Hemskogen - Kotimetsä

Naturfotografen Ari Valkola i Västerhankmo har sammanställt denna naturfotoutställning. Han har fotograferat alla dessa unika bilder i Hankmo under de senaste 30 åren. 

Aris bilder finns med i olika naturtidskrifter och -böcker och har varit utställda i olika sammanhang även för större publik, senast vid Fotogalleri IBIS i Vasa stadshus under tiden 25.5.-17.6.2007. 

Han har valt att kalla denna utställning vid namn Hemskogen-Kotimetsä eftersom alla bilder har tagits i näromgivningen.

Ekorre - Orava

 

Huggorm - Kyy

 

Mink - Minkki

 

Älven svämmar över - Joki tulvii

 

 

Duvhökar - Kanahaukat 

 

Duvhök vid boet - Kanahaukka pesällä 

 

Korp - Korppi

 

Älgkalv - Hirvenvasa 

 

Koltrast - Mustarastas 

 

Flygekorre - Liito-orava 

 

Flygekorre - Liito-orava

 

Flygekorre - Liito-orava

 

Första sommaren - Ensimmäinen kesä 

 

Harsyra - Käenkaali

 

Grå flugsnappare - Harmaasieppo 

 

Lärkfalk vid boet - Nuolihaukka pesällä 

 

Lärkfalk, hona - Nuolihaukka, naaras 

 

 

Havsvik - Merenlahti

 

Trana - Kurki

 

Tranor - Kurkia

 

 

Tranornas höstflyttning - Kurkien syysmuutto

 

Brun kärrhök, hona - Ruskosuohaukka,naaras

 

Norrfjärden

 

Ung brun kärrhök - Nuori ruskosuohaukka

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

Ari har under en längre tid följt människans åtaganden i skog och mark och noterat hur det har påverkat floran och faunan. Med dessa bilder vill han visa på mångfalden i naturen som ännu finns kvar. 

Ett stort tack till Ari för att vi får visa alla dessa fina bilder på vår hemsida. Det har krävts enormt med tid, tålamod och kunskap i samband med fotograferandet. Vi vill därför påpeka att Ari äger rättigheterna till alla publicerade bilder.                        

Copyrigt Ari Valkola
 

Berguv - Huuhkaja


Hemskogen - Kotimetsä 

 

Bisamråttor - Piisamit

 

Rådjur - Metsäkauriit

 

Grodans sista språng -                         Sammakon viimeinen loikka

 

Grodor - Sammakot

 

Orrar - Teeriä 

 

Korp vid boet - Korppi pesällä

 

Mård - Näätä 

 

Rödvingetrast - Punakylkirastas 

 

Göktyta - Käenpiika  

 

Sparvhökar - Varpushaukat 

 

Sparvhökar - Varpushaukat

 

Sparvhökar - Varpushaukat

 

Sista sommaren (räv med skabb) -     Viimeinen kesä (kapinen kettu) 

 

Stenfalkens bo - Ampuhaukan pesä

 

Stenfalk, hona - Ampuhaukka, naaras

 

Stenfalkens ungar - Ampuhaukan pojat 

  

Tranbär - Karpaloita

 

Tranbär - Karpaloita

 

Rödvingetrast - Punakylkirastas

 

Skogstjärn - Metsälampi

 

Havsörn - Merikotka 

 

 

Havsörn - Merikotka

 

Byträsket, tranor - Byträsket, kurkia

 

Kyro älv - Kyrönjoki

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 21.2.2008