Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Västerhankmo Hembygdsförening r.f.

Vid konstituerande möte den 10 oktober 1995, beslöts att bilda en förening med namnet Västerhankmo hembygdsförening. Samtidigt beslöts att anhålla om registrering. Föreningen godkändes för registrering den 10 februari 1997. Föreningens syfte framgår ur stadgarnas 1§. Föreningens hemort är Korsholms kommun och dess verksamhetsområde Västerhankmo by, har till uppgift och ändamål att främja sammanhållningen i byn och i mån av möjlighet bevarandet av gammal bygdekultur, dess traditioner och minnen, även andra därmed sammanhängande intressen.

Föreningens verksamhetspunkt är Hembygdsgården, den s.k. Gamlaskolan, vilken byggdes 1879 enkom till skolhus. Efter att den nya skolan togs i användning 1912, har huset haft olika användningsändamål, bl.a. butik, och tidvis stått oanvänt. Sommaren 1996 gav ägaren, Västerhankmo samfällighet,  föreningen dispositionsrätt till huset och arbetet med att rusta upp huset för föreningens behov vidtog omedelbart. Dessutom har en skild lagerbyggnad för uppbevaring av större jordbruksmaskiner uppförts på området. I Hembygdsgården finns idag utrymmen för arkiv, arbetsrum, samlingsrum för möten och olika evenemang, samt museerum. Hembygdsföreningen handhar även skötseln av den s.k. Oppstu kvarnen, den gamla smedjan där Hankmo-harven först konstruerades, samt dikesmaskinen Autodigger. 

Hembygdsföreningen ser gärna att yngre människor skulle engagera sig i verksamheten, ja det är kan man säga nödvändigt om verksamheten på sikt skall kunna bestå.

 

 

Hembygdsföreningens styrelse år 2018 är:

Ordförande Bertel Sand 0500-380669

Sekreterare Nadja Sand

Carl-Gustav Stenfors

Henry Näsman

Olav Sandberg

Kerstin Hedström

Agneta Nyqvist

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 22.6.2018