Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FAKTA OM HANKMO
Karta
Sevärt & bildarkiv
Hankmo byars historia
Byaplan 2008-2013
Händelsearkiv 2008
Händelsearkiv 2007
Kontaktuppgifter & länkar
Händelsearkiv 2009
Händelsearkiv 2010
Händelsearkiv 2011
Händelsearkiv 2012
Händelsearkiv 2013
Händelsearkiv 2014
Händelsearkiv 2015
Händelsearkiv 2016
Händelsearkiv 2017
Händelsearkiv 2018
Händelsearkiv 2019
Händelsearkiv 2020

HÄR PRESENTERAS BYAPLANEN FÖR HANKMO BYAR 2008-2013

Byaplanen har tagits fram som en del av byautvecklingsprojektet. I vårt fall bildar dessa hemsidor en viktig del av själva byaplanen, eftersom allt kan enkelt uppdateras på nätet. På hemsidorna hittas bl.a. de mångsidiga föreningsaktiviteterna, boendemöjligheter samt näringliv och lokala tjänster.

 

Byaplanen har behandlats i olika arbetsgrupper och möten samt inom bysamfälligheterna i både Väster- och Österhankmo. Planens viktigaste funktion är att den innehåller en sammanställning av de viktigaste utvecklingsmålen i området under åren 2008-2013. Den kommer att användas som grund för fortsatt utvecklingsarbete och i kontakter med kommunen och andra myndigheter och finansiärer. 

 

Läs mera i denna bilaga!

Hankmo_byaplan_20080318.doc 


 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 8.2.2009