Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning

Västerhankmo fiskelag har numera sammanslagits med Västerhankmo samfällighet. Samfälligheten har ett fiskeriutskott, vars roll är organisera fisket och fiskevården på byns vattenområden. Juridiskt är det dock Västerhankmo samfällighet  (årsstämma-styrelse-ordförande) som fattar beslut i fiskeriärenden. 

 

Under de senaste åren har ca 90 personer årligen betalat fiskekort inom byns vatten. Med inkomna fiskekortsmedel och i samarbete med Kvarkens fiskeområde och grannbyarna har genomförts bl.a. utplantering av havsöring i flera omgångar under åren 2005-2019. Nu senast gjordes även utplantering av gös, som vi hoppas blir vanligare på våra vatten. 

Om du får en märkt fisk önskar vi att du sänder märket till Fiskforskningen, kolla ovan eller läs mera på www.rktl.fi! Man får en liten belöning och deltar i en nationell lottning med fina priser. Uppgifterna om märkta fiskar hjälper de olika parterna att utföra effektiv fiskevård. Meddela gärna även erhållha svar lokalt till Stefan Råback.

Här ett exempel på en märkt havsöring som fångades i Västerhankmo-vattnen hösten 2008.  

 

Samfälligheten handhar även skötseln av Verkan, den fiskförande bäcken mellan Kastbälgen och havet. Under en lägre period har dock Kastbälgen drabbats av algblomning, vilket försämrat områdets funktion för vårlekande fisk. Utredningar har gjorts i samråd med olika myndigheter för att hitta orsakerna till vattenförsämringen och möjliga förbättringsåtgärder, men läget har visat sig komplicerat. För ett antal år sedan hade det dåvarande fiskelaget även en betydande roll i Norrfjärdens restaureringsprojekt. 

 

Fiskevårdsavgiften för år 2019 är följande:

- delägare 10,00€/år

- icke delägare 15,00€/år

Fiskekort kan lösas av Stefan Sundvik, tel. 06 3467702 / 0500 329218

Siken är fredad under tiden 15.10.-31.10. gällande allt fiskevatten öster om linjen Svartbådan-Teilot Söderskatan.

Gösen är fredad i Kyro älvs mynningsområde årligen under tiden 1-30.6. Allt Västerhankmo bys vattenområde i älven omfattas av fredningen.

 

Karta på byns fiskevatten finns här, där är även olika fredningsområden inritade. Du kan flytta dig på kartan för att få fram bl.a. vattnen kring Märaskär.

 

Västerhankmo samfällighets fiskeriutskott under år 2019 är följande:

Stefan Råback, sammankallare/ordförande tel. 050 5902525

kassör, Stefan Sundvik, 0500 329218

medlem, Mikael Pietilä, 050 3490129

medlem, Tomas Haals, 044 0777106

 

 

NY LAGSTIFTNING 1.1.2016->

Lagen och förordningen om fiske har ändrats och den nya lagstiftningen har trätt i kraft den 1.1.2016

Många nya bestämmelser har tillkommit, bra information finns sammanställt på Österbottens Fiskarförbunds sidor www.fishpoint.net.

 

 

Hankmobarnens fiskelycka utanför Mickelsörarna 24.8.2008

 

Lite större Hankmolake 2.11.2008

 

Västerhankmo samfällighets vattenområden ingår i Kvarkens fiskeriområde, läs mera på https://www.fishpoint.net/kvarkens-fiskeriomrade.

Västerhankmo samfällighet är medlem i Österbottens fiskarförbund rf, mera information finns på adressen www.fishpoint.net.

 

Siken kan drabbas av så kallad knutsjuka. Det beror på en parasit, ett spordjur som heter Henneguya zschokkei på latinska. Infekterad fisk har vita cystor i köttet, ur dem kommer mjölkliknande vätska. Mera om detta finns i bilagan nedan, en artikel från Fiskeritidskrift för Finland 3/2015.

Knutsjuka_hos_sik.pdf

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 30.1.2020