Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Västerhankmo hamnförening r.f.

Västerhankmo hamnförening r.f. grundades år 1988 och handhåller ca 130 båtplatser vid Kastet.
Under senare år har el-anslutning gjorts och kameraövervakningssystem skaffats. Under år 2007 togs en flytbrygga i bruk med plats för 20 båtar. År 2013 sjösattes en ny flytbryggdel med plats för 10 båtar till. För mera info om båtplatser m.m. kontakta ordförande Mats Näsman.

Styrelsen för år 2021:
Mats Näsman, ordförande  tel. 050 5168210
Daniel Sundvik, sekreterare tel. 050 5915340
Dennis Sundvik, kassör  tel. 050 5268087
Stefan Häggback, viceordf. tel. 050 5224562
Simon Näsman, medlem tel. 050 4048899

Kontakta ordförande Mats Näsman gällande båtplatsärenden och kassör Dennis Sundvik gällande faktureringsärenden.

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 2.6.2021