Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FAKTA OM HANKMO
Karta
Sevärt & bildarkiv
Hankmo byars historia
Landstigning i Österhankmo; Finska kriget 1808-1809
Minnesfesten 22.6.2008
Kringshändelser i Finska kriget 1808-1809
Historik över dikesmaskinen Autodigger
Historik över Hankmo-harven
Historik över Oppstu kvarnen
Byaplan 2008-2013
Händelsearkiv 2008
Händelsearkiv 2007
Kontaktuppgifter & länkar
Händelsearkiv 2009
Händelsearkiv 2010
Händelsearkiv 2011
Händelsearkiv 2012
Händelsearkiv 2013
Händelsearkiv 2014
Händelsearkiv 2015
Händelsearkiv 2016
Händelsearkiv 2017
Händelsearkiv 2018
Händelsearkiv 2019
Händelsearkiv 2020

Bilder från 200-årsminnesfesten 22.6.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtäckning av minnesmärke, 200 år sedan landstigningen av svenska trupper i Österhankmo den 24.6.1808

PROGRAM 

Avtäckning 22.6.2008 kl.12.00 vid kalkmagasinet, kort presentation Henrik Westerback ca.15 min.

Förflyttning till Ungdomslokalen

Musik, Lördagsgänget

Sammankomst med tal av N-E Nykvist  ca 30 min

Dikt Fänrik Ståhls sägner,  Lisen Nyström

Sång av Jenny och Annika Wiklund

Frågor om Oravais Historiska förening

Mat, laxsoppa, kock Robert Lillkvist. Marthorna serverar ca 60 min

Utställning av bilder och material kring Finska kriget, uppgjord av Mikael Herrgård ca 60 min

Kaffe, Ungdomsföreningen serverar.

Avslutning, kyrkoherde Anders Lundström

 

TVÅHUNDRAÅRSMINNET AV 1808-09 ÅRS KRIG - PUBLIKATION UTKOMMER

Arbetsgruppen för hågkomsten av den svenska landstigningen i Österhankmo den 25-26 juni 1808 har redigerat en minnespublikation över kriget med tyngdpunkt på de lokala händelserna. Skriften dokumenterar Hankmobornas resning av minnesstenen vid Kalkmagasin midsommar annandag 2008 och innehåller materialet från utställningen som visades i uf-lokalen under den efterföljande högtiden.  

Publikationen är i A4 format på 50 sidor och ger en allmän översikt över kriget där de  lokala dramatiska händelserna i Hankmo, Kvevlax och Vasatrakten placeras in i ett större sammanhang.
Skriften är rikt illustrerad, landstigningen och Vasastriden beskrivs, bla. av expeditionens chef överste Johan Bergenstråhle. Västerhankmosoldaten Anders Gyll kommer till tals genom Isak Erik Fantdahls berättelse från 1909.
Bilder från Oravais när slaget återskapades den 13 september 2008 är även medtagna,
likaså bilder från Österbottens Museums minnesutställning 2009.
Skriften som utkommer vecka 37-38 kan köpas för 15 euro via hembygdsföreningarna i respektive byar, Öster och Västerhankmo samt Kvevlax. Kontaktpersoner är Alf Svahn (tel. 3460099) Kvevlax, Ralf Nylund (tel. 3467665) Västerhankmo, Henrik Westerback (tel. 3468810) och Mikael Herrgård (tel. 3468896) Österhankmo.
Passa på det unika tillfället att skaffa dokumentationen över de dramatiska händelserna när Hankmo för några dagar stod i krigshändelsernas centrum för 200 år sedan.


 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 1.9.2009