Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Karta
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Österhankmo Fiskargille

Fiskargillet bildades i maj 1942, då också Västerhankmoborna var med. Någon gång under årens lopp skiljdes byarna åt, så nu har byarna varsin organisation för fiskeförvaltningen.


Under och efter krigstiden hade gillet som uppgift att fördela fiskegarn så rättvist som möjligt åt alla fiskare i byn, eftersom fiskegarn var reglerat och svårt att få tag i för att tillverka ryssjor och notar.
                                                     Verksamheten nuförtiden består mest av att bära upp fiskevårdsavgifterna, bevaka området, speciellt under fridlysningstiderna, plantera ut yngel samt andra fiskevårdsåtgärder.
                                    

Sjögräsklippningsföretaget administreras också av fiskargillet. Klippning utförs under sommaren ca 100 timmar när gräset växer som mest.

 

Österhankmo Fiskargilles styrelse 2019


Sandström Bengt, ordf. 045-2398010

Nyström Gösta, vice-ordförande

Nabb David, sekreterare 0400-668748 david.nabb@hotmail.com
Vingård Anja, kassör 050-5308086 anja.vingard@gmail.com
Renlund Johnny, medlem

 

Fiskevårdsavgiften, 15 €, kan betalas till konto FI9349581040068076. Avgiften berättigar villabor och utombys boende till fiske med 5 nät á 30 m på Österhankmo vattenområden, förutom då siken är fredad, 15.10 – 31.10. Allt vatten ytterom linjen Bodöhällorna – Daniel Paro ( fd. Kvevlander) är fredat, även Lekmosund. Fiske med strömmingsnät är tillåtet. Näten skall vara märkta med namn och telefonnummer.
Gösen är fredad i vårt vattenområde i Kyro älv under tiden 1-30.6.
Vid sikfiske är minsta knutavstånd 40mm. Gösens minimimått är 42cm. Fenklippt öring minst 50cm, ej fenklippt öring är fredad.
Sjögräsklipparens huvudsakliga användningsområde är i sundet till ”såndis grynnon” (nedanför Mickelssons),varannan gång klipps ut till linjen Karttunen –Lillviken. Möjlighet finns för utomstående att hyra maskinen med förare för 50 € per timme. David Nabb, tel. 0400-668748 har hand om sjögräsklippningen tillsvidare.
Havsöring och gös har utplanterats under flera år.

 

Om du får en märkt fisk önskar vi att du sänder märket till Fiskforskningen, kolla ovan eller läs mera på www.rktl.fi! Man får en liten belöning och deltar i en nationell lottning med fina priser. Uppgifterna om märkta fiskar hjälper de olika parterna att utföra effektiv fiskevård. Meddela gärna även erhållha svar lokalt till fiskargillet.

Här ett exempel på en märkt havsöring som fångades i Västerhankmo-vattnen hösten 2008.  

 

 

 

Sjögräsklipparen kan hyras mot timersättning, kontakta David Nabb.

 


Bild från fiskargillets gäddfisketävling sensommaren 2005.

 

Strömmingen nappar på pilk, bild från sommaren 2008.

Hankmobarnens fiskelycka utanför Mickelsörarna 24.8.2008

 

Siken kan drabbas av så kallad knutsjuka. Det beror på en parasit, ett spordjur som heter Henneguya zschokkei på latinska. Infekterad fisk har vita cystor i köttet, ur dem kommer mjölkliknande vätska. Mera om detta finns i bilagan nedan, en artikel från Fiskeritidskrift för Finland 3/2015.

Knutsjuka_hos_sik.pdf

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 29.4.2019