Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Forskargruppen i Österhankmo

Började sin verksamhet 1999, och fortsätter tillsvidare med olika verksamheter.

Ordförande och kassör X.X.
Sekreterare och museiförvaltare Bernice Vinberg Tel.3468898 och Rose Holmgren 050-5176768 rose.holmgren@netikka.fi

Ledamöter: Rainer och Bernice Vinberg Tel.3468898
Britta Westerback  Tel.3468810
Eleonora Sundman Tel.3468836
Rose Holmgren tel.   3468888
Rose-Maj Sandström, e-post ros-maj.sandstrom@netikka.fi Tel.3468996
Vid behov deltar som sakkunniga: Mikael Herrgård och Birger Ingman.
Efter resandet av minnesstenen över Finska kriget, färdigställdes och trycktes Österhankmoboken i fjol, utkom passligt före jul, och största delen av böckerna blev sålda!

2013 fortsätter vi, på initiativ av professor Rune Frantz, med att sammanställa dialektord från Österhankmo, för att jämföra med övriga byar i Kvevlaxnejden.
Muséet borde också katalogiseras, skrifter och dokument sorteras och mappas, gamla tomtplatser fotograferas och utmärkas med koordinater.
Vi mottar gärna bilder, berättelser, skrönor och annat som berör Österhankmo by. Ta gärna kontakt med någon medlem i gruppen!
Fler deltagare är välkomna med i gruppen!

 

 


 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 7.3.2019