Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f.

Jaktvårdsklubben har för tillfället ca 50 medlemmar. Klubben bedriver viltvård t.ex. genom anläggande av viltåkrar och genom att minska antalet småa rovdjur (mink, räv, mårdhund) och skadefåglar. Småviltsjakten sker inom Västerhankmo medan hjortdjursjakten sker tillsammans med Österhankmo sedan en längre tid. Hankmo Älgjaktlag har ett slakthus och grillkåta vid Lakören nära byagränsen. Västerhankmo jaktvårdsklubb ordnar bl.a. lerduvskytte i byn. Älgjaktlaget i sin tur ordnar träningstillfälle vid Stenträskets skyttecentrum vid Fågelberget. Jaktvårdsklubben har under en längre tid även skött om slyröjning vid Snäröirans sydliga del. För några år sedan hade klubben även en betydande roll i genomförandet av restaureringsåtgärder i Norrfjärden.

 

STYRELSEN FÖR VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB ÅR 2016 ÄR:

Markus Sundvik, ordf., tel. 050-3360 113

Per-Anders Sand, viceordf.

Robert Samelin, kassör

Mats Sandén, sekreterare

Pontus Knipström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 26.1.2016