Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FAKTA OM HANKMO
Karta
Sevärt & bildarkiv
Hankmo byars historia
Byaplan 2008-2013
Händelsearkiv 2008
Händelsearkiv 2007
Kontaktuppgifter & länkar
Händelsearkiv 2009
Händelsearkiv 2010
Händelsearkiv 2011
Händelsearkiv 2012
Händelsearkiv 2013
Händelsearkiv 2014
Händelsearkiv 2015
Händelsearkiv 2016
Händelsearkiv 2017
Händelsearkiv 2018
Händelsearkiv 2019
Händelsearkiv 2020

Händelsearkiv 2020

 

HÖMOSS SKOGSVÄG STÄNGD FRÅN VÄSTERHANKMO SAMT SÖDERUT FRÅN ÖSTERHANKMO ANSLUTNINGSVÄG, UPPDATERAT 22.4.2020 

 
Hömoss skogsväg är nu avstängd från Västerhankmo-hållet samt söderut från Österhankmo-hållets anslutningsväg. Viktbegränsning 2 ton på den öppna delen ut mot Öjskatan.
Tilläggsuppgifter ges vid behov av ordf. Patrik Nylund, 050 5142932.

 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET- DELÄGARSTÄMMA 30.3.2020

DELÄGARSTÄMMAN INHIBERAS TILLSVIDARE!

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma måndag 30.3.2020 kl 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:

- byte av villa-arrendator

- bidragsanhållan

- fiskeriärenden 

- justering av arrendeavgifter

- övriga ärenden

Vid omröstning används delägarlängd från 2019. Delägarna bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

 

HANKMO DAGHEMS FÖRÄLDRAFÖRENING INFORMERAR

Hankmo daghems föräldraförening ordnar en försäljning av Sukkatukkuprodukter. Torsdag 5.3 fram till kl. 19.30 kan utomstående komma till dagiset och beställa produkter, ifall man inte annars nås av möjligheten via barn som går på dagiset. Försäljningstiden i övrigt är vecka 9-11.

 

 


OBS. Bilder som skall vara samma bredd som spalten bör vara 264 bildpunkter breda. Denna bild är 264 x 172 pixlar.

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 17.5.2020