Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Hankmo daghems föräldraförening r.f.

Hankmo daghems föräldraförening r.f. har som syfte att arbeta för samarbete mellan hem och daghem och företräda byborna i frågor som gäller strukturella förändringar vid daghemmet. För att uppnå sitt syfte och för att befrämja ett gott samarbete kan föreningen ordna olika evenemang och utflykter, samt penninginsamlingar till förmån för daghemsbarnen.

 

Styrelsemedlemmar 2020:
Jakob Asplund (Ordförande)
Emma Selänniemi (Viceordf.)
Annika Lindgård-Pätsi (Sekreterare)
Kirsi Vähälummukka (Kassör)
Catarina Hjortman (Daghemsrepresentant)
Kaj Skräddar (Ersättare)

 
 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 20.2.2020