Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmoloppet 2008 - resultat
Hankmoloppet 2007 - resultat
HIF Mångkamp 2007
SkidCup 2008
HIF Mångkamp 2008
Hankmoloppet 2009 - resultat
Hankmoloppet 2010 - resultat
Hankmoloppet 2011 - resultat
Hankmoloppet 2012 - resultat
Hankmoloppet 2013 - resultat
Hankmoloppet 2014 - resultat
Hankmoloppet 2015 - resultat
Hankmoloppet 2016 - resultat
Hankmoloppet 2017 - resultat
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Hankmo idrottsförening rf

Idrottsföreningen grundades år 1997. Verksamheten omfattar både Västerhankmo och Österhankmo byar.

Hankmo IF har med sin talkoanda gjort en stor insats för idrotten i Hankmobyarna. Föreningens mångsidiga verksamhet har gjort att gammal som ung intresserat sig för idrott”.

En förening som satsar på barnen för att locka fram ett intresse inom idrott. Engagemanget, aktiviteterna och talkoandan är stor”.
(Citaten från fritidsnämndens diplom för ”Årets idrottsförening i Korsholm 2004 och 2008”)

 

Hankmo idrottsförening grundades år 1997.  10-års jubileum ordnades i samband med den årliga mångkampen i friidrott. 20-års jubileum ordnades i samband med det tolfte Hankmoloppet. Föreningens medlemsantal är 272  eller närmare hälften av byarnas befolkning.
Från att ursprungligen endast ha haft skötseln av den nyuppförda rinken och rinkbandy på programmet har föreningen genomgått en enorm utveckling och ordnar numera idrottsverksamhet för både gammal som ung. Våra medlemmar deltar bl.a. i West Coast Race, Botnia Vasan, Botnia Cyklingen, Finlandialoppet, Vasaloppet m.fl.

 

Rinken

Vintertid utförs en massiv arbetsinsats av byarnas män, som i för en vecka åt taget utsedda grupper samlas och håller rinkens is snöfri och välspolad.

Under hösten 2013 genomfördes en totalrenovering av stora delar av Hankmorinken. Den gamla stommen och skivorna byttes ut. Renoveringen fortsätter under 2014 och slutförs 2015.

 

Skidåkning
Vintertid sköter vi om ca 30 km skidspår som även knyter ihop byarna Väster- och Österhankmo. de senaste åren har det varit möjligt att skida till Kvevlax. I mars ordnas vanligen en skidtävling för barn.                  För skötseln av spåren har föreningen en egen snöskoter och spårkalle samt ett antal synnerligen flitiga talkoarbetare.
De senaste åren har vi haft många besökare från andra delar av kommunen och tack vare 5 stora informationstavlor på strategiska platser är det lätt för var och en att hitta sin önskeslinga. En anmärkningsvärd notering är att under skidsäsongen 2012/2013 var det ca. 1000 namnteckningar i häftet vid Hömoss. På senare tid har antalet stigit ännu mera och spåren lockar skidare från när och fjärran.

 

Hankmoloppet
Från och med år 2006 ordnar föreningen också ett äkta terränglöpningslopp som till viss del följer samma sträckning som skidspåren. Sträckorna 7 km och 11,5 km samt ljudet av fågelkvitter och porlande bäckar uppskattades av deltagarna (186 st 2015) som i premiärloppet kom från Nykarleby i norr till Övermark i söder. År 2019 går Hankmoloppet av stapeln onsdagen den 11 juni.

 

Beachvolley
Beachvolleyplanen vid Österhankmo simstrand är i flitig användning sommartid. 


Fotboll, rinkbandy och innebandy
Ingen motionsfotbollsserie har ordnats i Korsholm de senaste åren och således har föreningen heller inte ställt upp med något lag.

Däremot ställde vi upp med ett lag iKorsholms rinkbandyserie.

Vi erbjuder också byns yngre förmågor möjligheten att spela innebandy i skolans gymnastiksal.

 

Gymnastik för barn

Under våren och hösten håller en gymnastikgrupp för barn till i skolans gymnastiksal. Deltagarantalet varierar mellan 12-15 varje kväll. 

 

Friidrott
Under sensommaren ordnas sedvanligt en mycket uppskattad friidrottsskola för byns yngre förmågor. Inskrivna barn kring 35 st, även barn från grannbyarna kan delta. Som avslutning på friidrottsskolan ordnads en friidrottstävling i mångkamp, alla deltagare erhåller pris, tävlingsklasser från > 5 år till och med >15 år.

 

10-års jubileum
I samband med friidrottstävling i mångkamp år 2007 ordnades föreningens 10-års jubileum.
Alla föreningens medlemmar och övriga bybor inbjöds att närvara vid festen och uppmanades att komma och heja på deltagarna i mångkampen, föreningen bjöd alla på kaffe eller saft med dopp. Till idrottsfesten hade vi lyckats engagera en hemlig gäst – Robert Häggblom som invigde kulringen som under sommaren med talkokraft  anlagts vid sportplanen. Robert  gjorde stort intryck på samtliga närvarande, han förevisade kastteknik och instruerade juniorerna – mycket uppskattat. Robert satte samtidigt nytt ”stadionrekord” i kulstötning – 18,97 meter !!!. Robert hann också med att ge autografer samt fungera som prisutdelare.

 

20-års jubileum

I samband med det tolfte Hankmoloppet ordnades föreningens 20-års jubileum. Alla Hankmoloppsdeltagare och -åskådare, föreningens medlemmar och övriga bybor bjöds på kaffe och tårta.

 

Behov och utvecklingsplaner
Det vidsträckta nätet av skidspår kräver en stor arbetsinsats och föreningens snöskoter har fått jobba för högtryck. 

Hankmo idrottsförening är en idottsförening med många aktiviteter på programmet, vi vill kunna erbjuda idrott i alla dess former som lämpar sig både för gammal som ung. Tröskeln att komma med skall vara låg och på så sätt lämpar vår verksamhet sig även mycket bra för alla som är intresserade av motion och friskluftsliv. Föreningen har även en hälsofostrande roll i och med att vi erbjuder byns allra yngsta möjlighet att utöva idrott under ledd och ordnade former, föreningen erbjuder stödfunktioner för skolidrotten.

Medlemsavgiften för år 2020, 5 € per person kan inbetalas till konto FI86 4958 1040 0750 89. Medlemsavgiften för familjer är 20 € per familj. Kom ihåg att nämna namnen på medlemmarna ni betalar avgiften för i meddelandefältet, så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Föreningens gasgrill hyrs även ut för privata evenemang och andra föreningars tillställningar! Kontakta någon i styrelsen vid behov.

Styrelse 2021      

Kjell Sand              ordförande 040 8371190
Camilla Pääkkölä   
Dennis Sundvik     
Jouni Valkola
Niklas Mickelsson
Agneta Nykvist
Anders Näsman

Kontakt via e-post: hankmoif@idrott.fi

 

Föreningens egna hemsida finns här.                                          


 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 2.6.2021