Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan

      

Välkommen till Hankmo på nätet!

Hankmo är livskraftig stadsnära landsbygd i Korsholm nära Vasa stad. Hankmo byar utsågs till Årets by i Österbotten år 2009! I byarna Väster- och Österhankmo bor idag 555 personer och därtill är området populärt för fritidsboende. Läs mera under Fakta om Hankmo-rubriken där du hittar en karta, byaplanen för Hankmo byar, bildmaterial, händelsearkiv under de senaste åren, kontaktuppgifter och en hel del information kring områdets intressanta historia!

I Hankmo finns många aktiva föreningar inom olika sektorer, kolla närmare under Föreningar&Fritid. Då det gäller tjänsteutbudet så behöver vi inte alltför ofta gå över ån (Lappsunds å) eller älven (Kyro älv) efter vatten eftersom vi har en massa duktiga entreprenörer och företag inom olika branscher. Se närmare under rubriken Företag&Tjänster.

Under rubriken Bo i Hankmo har vi samlat lediga tomter och fastigheter. Här kan du bo på landet men ändå nära stan, nära till havet och i en lugn och trivsam miljö för alla åldrar! Välkommen!

 

 


 

 
 
 

 

 

 

RADHUSPROJEKT I VÄSTERHANKMO

Byautvecklingsgruppen tackar för utvecklingsmötet 9.11.2017. Det finns ett flertal saker att jobba vidare med och utveckla i vår by, något vi kan göra tillsammans! Det verkar också finnas ett intresse för att starta ett radhusprojekt i Västerhankmo. Är du intresserad att delta, investera, bygga m.m.? Kom med på en diskussionskväll onsdag 10.1.2018 kl. 19 i Västerhankmo UF.

 

UTVECKLINGSMÖTE 9.11.2017

Väkommen på ett utvecklingsmöte för vår by den 9.11 2017 kl. 18.00 vid Västerhankmo UF. Kaffeservering!

Program:

• Åsa Blomstedt från Aktion Österbotten berättar om olika typer av utvecklingsprojekt som kan göras, hon berättar också om vad andra byar ute i Österbotten har gjort.

• Ben Antell berättar om aktuella saker som sker i kommunen som berör i Hankmo- och Kvevlaxområdet.

• Utvecklingsgruppen på plats.

 

HANKMO IF FOTBOLLSSKOJ OCH JUMPPA

Fotbollsskoj med Hankmo IF på sportplan vid Hankmo Skola börjar lördag 7.10 kl. 11 och ordnas sedan 13.10 och 21.10 samma tid. Samma stuk som friidrottsskolan, men i fotbollens tecken. Går bra med gummitossor på fötterna. För åldrarna kring 4 år och uppåt.

Lek & Rörelse barnjumppa börjar onsdag 4.10 kl. 18.30 i Hankmo Skolas gymnastiksal. Vi håller på sju onsdagar i följd, förutom den 18.10 (höstlov).

 

HANKMO IF CIRKELTRÄNING

Hankmo IFs cirkelträning drar igång igen söndag 24.9 kl. 18-19 i Hankmo skolas gymnastiksal och fortsätter söndagar under hösten. Passar för alla, både unga o gamla, eftersom man bestämmer intensiteten själv.
Man kan bra ta med sina barn.
Avgift ca 15 euro/termin. Nina Söderberg leder träningen. Välkommen!

 

HANKMO IF FRIIDROTTSSKOLA

Årets friidrottsskola startar söndag 20.8 kl. 18:00 vid sportplan i Västerhankmo.
Kom med för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. en timme. Från 3 år och uppåt.
Tre söndagar (20.8, 27.8, och 3.9) friidrottar vi och avslutar med en tävling 10 september.
Tacksamma är vi om det finns föräldrar som kan assistera under friidrottskvällarna samt tävlingen.
Välkomna!

 

HANKMOLOPPET 7.6.2017

Onsdagen den 7 juni kl. 19 går startskottet för det tolfte Hankmoloppet invid Hankmo skola. Eftersom Hankmo IF i år fyller 20 år, bjuds alla deltagare och åskådare på kaffe och tårta i samband med loppet. Mer information om loppet finns på Hankmo IF:s sidor

 

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 29.4.2017

Traditionell städdag ordnas längs vägarna
i Västerhankmo lördagen den 29.04.2017
med start kl. 09.00.
Servering ordnas vid Hembygdsgården
samt vid Mats o. Nina Nygård.

 

NORRFJÄRDSVÄGEN ÅRSSTÄMMA 18.4.2017

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 18 april 2017
kl 19.00.
På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om  enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET - ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 21.3.2017

Delägarna i Västerhankmo samfällighet
kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen den 21.03.2017 kl. 19.00 i Västerhankmo uf-lokal.
På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:
- bidragsanhållan
- byte av arrendator på Svartbådan för
  tomt Ra 2:1
- eventuell skogsavverkning på samfällda
  områden
- info angående pågående rättsprocess
 mot samfälligheten
- fiskeriärenden
- övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

 

 

VIN- OCH OSTPROVNING VID BJÄRJI

Västerhankmo UF ordnar Vin- och Ostprovning vid Bjärji fredagen 10 mars. Begränsat antal platser. I samarbete med Avinea- Wine tastings. Kostnad: 15 euro.
Anmälan till: vasterhankmouf@gmail.com

 

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING -

ÅRSMÖTE 28.02.2017

Västerhankmo Marthaförening r.f. håller årsmöte tisdag 28 februari kl. 18:30 hos Marita Furunäs. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

 

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING - ÅRSMÖTE 26.02.2017

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte söndag 26 februari kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

 

ÖPPET HUS I VÄSTERHANKMO UF

Öppet Hus för ungdomar (högstadiet och uppåt) onsdagar och söndagar under våren kl. 18-21. Väälkomin!

 

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB - ÅRSMÖTE 29.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte söndagen den 29.1.2017, kl. 18.00 vid Andreas Knips Hembageri. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor med!

Styrelsen

 

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA, RENOVERA ELLER BYTA VÄRMEKÄLLA?

Finlands Skogscentral och projektet Crebio ordnar i samarbete med SÖU och ungdomsföreningen en infokväll om uppvärmning med förnybara energikällor.

Vid Västerhankmo UF den 21.2.

Program 18:30-21:00. Vi presenterar energialternativ baserade på värmepumpar, solvärme och -el, pellets, flis och ved.

På plats finns sakkunniga experter för att svara på dina frågor. Kaffeservering. Fritt inträde. Välkommen!

Förhandsanmälning senast 19.2: www.skogscentralen.fi/evenemang eller telefon 050-54504371, anders.wikberg (a) skogscentralen.fi

 

ENJO-DEMONSTRATION PÅ BJÄRJI 8.1

Söndag 8 januari kl. 16 ordnas ENJO-demonstration vid Västerhankmo UF. Servering. Alla välkomna!

ENJO erbjuder smarta, miljövänliga produkter (bl.a. rengöring) som underlättar vardagen, främjar hälsan och välbefinnandet.

 

JULFEST PÅ BJÄRJI 25.12

Västerhankmo UF ordnar julfest vid UF-lokalen, Bjärji, på juldagen 25.12.2016 kl. 20-02. Hejmlaga program. och kaffe och dopp. Efteråt dansar vi till tonerna av 4Music Band.

Inträde: 15€ vuxna, 10€ barn 6-15 år.

 

SNÖRÖJNINGSANBUD FÖR HÖMOSS SKOGSBILVÄG

Hömoss skogsbilväg inbegär anbud på snöplogning av ca 15,5 km skogsbilväg.

Anbudet gäller för vintern 2016-2017. Snöplogningen skall utföras då snödjupet stiger över 10 cm, vid fortgående snöfall sker plogningen då snöfallet slutar. Anbuden ges som euro per timme inklusive moms.

Anbuden skall vara bestyrelsen tillhanda fredagen den 18.11.2016

Michael Knipström
Västerhankmovägen 115
66550 VÄSTERHANKMO
050-343 4868

 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET - BETALNING AV SAND 2016

De som har hämtat sand eller grus från Tarkarholman skall anmäla hur mycket man hämtat till samfällighetens ordförande Peter Bergfors senast 30.11.2016. Tel. 0500 368961 eller epost peter.bergfors@agrolink.fi.

 

VÄSTERHANKMO UF: FARSDAGSBRUNCH SÖNDAG 13.11 kl. 11-14

Kom till Bjärji på brunch och fira far med hela familjen. Brunchen kan också vara bra för att orka fira alla pappor under dagen. Pris: 12 €/person, under 7 år gratis. Bindande anmälan.

Anmäl senast torsdag 10.11 till vasterhankmouf@gmail.com
eller till Nina, 050 5569684.

 

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING RF 100 ÅR

Vi firar vårt 100-års jubileum söndagen den 30 oktober 2016 kl. 12 – 16 vid Bjärji (uf-lokalen i Västerhankmo). Vi bjuder på kaffe och bakelse. Basar, lotteri, loppis och utställning av foton m.m. Alla hjärtligt välkomna!

 


TALKO PÅ SNÄRÖIRAN SÖN 25.9

Stort röjnings- och eldningstalko på sydspetsen. Båtar går från Kastet 12.00. Det finns jobb åt alla, röjning, risdragning, eldning, och korvgrillning! Snäröiran är en holme för alla - så alla är också hjärtligt välkomna på talko!

 

HANKMO HEM OCH SKOLA ÅRSMÖTE  20.9.

Kallelse till årsmöte för Hankmo Hem och Skola rf den 20.9.2016 kl. 18.00 vid Hankmo skola.
Välkomna!

Styrelsen

 

HANKMO ÄLGJAKTLAG - ÅRSMÖTE 4.9.2016

Hankmo älgjaktlag har årsmöte 4.9.2016 kl 19.00 vid slakthuset. Stadgeenliga ärenden och anmälan till årets älgjakt, inga efteranmälningar.

Jaktledaren

 

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB - HÖSTMÖTE 7.8.2016

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller höstmöte söndagen 7.8.2016 kl. 18.00 vid älgslakthuset.

Styrelsen

 

HANKMO ÄLGJAKTSLAG TRÄNINGSTILLFÄLLE 17.8.2016

Hankmo älgjaktslag har älgskytte träningstillfälle vid Stenträskets skjutbana den 17.8. från kl 16.00. Ta med giltigt jaktkort.

Jaktledaren

 

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 23.4.2016 
Inkommande lördag 23.4 med start kl 9.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

 

NORRFJÄRDSVÄGEN ÅRSSTÄMMA 13.4.2016

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola onsdagen den 13 april 2016
kl 19.00.
På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om  enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET - ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 22.3.2016

Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma tisdag 22.3.2016 kl 18.30 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Ytterligare behandlas och fattas beslut

i följande ärenden:

arrendeavtal

info ang.rättegången i Österbottens  tingsrätt

ett eventuellt förlikningsavtal som gäller rättegången nr L 15/4174 i Österbottens tingsrätt

bidragsanhållan

fiskeriärenden

övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

 

 

SKOL- OCH DAGHEMSSTRUKTUREN

 

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONS-TILLFÄLLE GÄLLANDE FRAMTIDSPLANERNA FÖR HANKMO SKOLA OCH DAGHEM ORDNAS MÅNDAGEN DEN 8.2.2016 KL. 18:30 I HANKMO SKOLA


Med anledning av den ytterst aktuella diskussionen kring lärcentret i Kvevlax och planerna gällande Hankmo skola och daghem samt helhetsplan och tidtabell med ändringar i Kvevlaxområdet, kommer ett informations- och diskussionstillfälle att ordnas för alla föräldrar och övriga intresserade måndagen den 8.2.2016.

Till mötet har vi också bjudit in kommunstyrelsens ordförande, bildningsnämndens ordförande och bildningsdirektören.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt och kommer och diskuterar och ställer frågor om framtida arrangemang!

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hankmo Hem och Skola rf.
Utvecklingsgruppen i Hankmo byar

 

 

En video om Hankmo skola och daghem har producerats av Utvecklingsgruppen i Hankmo byar samt Hankmo Hem och Skola r.f. Målsättningen är att tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter kan bekanta sig med fastigheten och omgivningen som grund för diskussion, planering och beslut inom skol- och daghemsstrukturen i Kvevlax med omnejd. 

Klicka här för att se på videon.

 

Nedan finns de utlåtanden som Hankmo Hem och skola samt Utvecklingsgruppen i Hankmo byar gett till Korsholms kommun under processens gång:

  

Hankmo_utlatande_20151117_www.doc

Hankmo_utlatande_20150209_www.doc

 

 

BRIST PÅ FASTIGHETSUTBUD!

Hankmo är ett attraktivt boendeområde, men tyvärr har vi nu under två-tre år haft för litet utbud av hyreslägenheter eller fastigheter i boendeskick. Det finns ännu en del tomma hus i området, så vi i utvecklingsgruppen hoppas på att de kunde komma i användning. Under rubriken "Bo i Hankmo" finns det aktuella utbudet och där publiceras även inflyttningsintresserades annonser. Kolla närmare där och tveka inte att ta kontakt!

Utvecklingsgruppen i Hankmo byar/ ordf. Stefan Råback, 050 5902525.

 

 

FISKEKORT I HANKMOVATTNEN

Fiskekort kan lösas av följande personer:

Västerhankmo; Stefan Sundvik, Mossav. 26, tel. 06 3467702 / 0500 329218. Kolla närmare på denna länk.

Österhankmo; Henrik Westerback, Österhankmov. 788 bst 4, tel. 050 5937810. Via Henrik kan man även höra sig för gällande sjögräsklippningen. Kolla närmare på denna länk.


 

 

       På gång i Hankmo 

SJÄLVSTÄNDIGHETSFEST VID BJÄRJI

Västerhankmo Ungdomsförening inbjuder Er till självständighetsfest tisdagen 5.12 2017 kl 19.

Välkomstdryck och mingelmat.
Underhållning med historiska inslag. Mårten Lövdahl håller festtal.
Kvällen fortsätter med dans till tonerna av livebandet Hotshots.

Klädsel: Festdräkt och hedersbetygelser
Plats: Bjärji, Västerhankmovägen 258
Pris: 25 eur
Anmälan till: Vasterhankmouf (at) gmail.com eller 050 3106864
O.s.a 1.12.17

 

FARSDAGSBRUNCH VID BJÄRJI

Kom till Bjärji på brunch och fira far med hela familjen. Brunchen kan också vara bra för att orka fira alla pappor under dagen. Pris: 12 €/person, under 7 år gratis. Bindande anmälan.

Anmäl och meddela eventuell speciell diet senast torsdag 9 november till vasterhankmouf@gmail.com / Matias 050-3294876

 

ÖLPROVNING MED KVARKEN BREWERY

Västerhankmo UF ordnar ölprovning tillsammans med Kvarken Brewery vid Bjärji 27.10 kl. 19. Begränsat antal platser - Anmäl till någon i styrelsen. T.ex. Nina 050 5569684 Pris: 15-20€

 

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 23.9.2017

Västerhankmo UF arrangerar talko på Snäröiran 23.9, kl 12 åker vi från Kastet. Vi börjar med att fånga in fåren och skjutsa dem till land, sedan fortsätter vi med röjning på mitten av holmen och städning av samlingsplatserna. Motorsåg med. UF bjuder på korv åt talkojobbarna.

 

HANKMO ÄLGJAKTLAG - ÅRSMÖTE 27.8.2017

Hankmo älgjaktlag har årsmöte 27.8.2017 kl 19.00 vid slakthuset. Stadgeenliga ärenden och anmälan till årets älgjakt, inga efteranmälningar.

Jaktledaren

 

SKJUTBANEDAG VID STENTRÄSKET 28.6

Hankmo älgjaktslag har älgskytte träningstillfälle vid Stenträskets skjutbana den 28.6 kl. 17-21. Ta med giltigt jaktkort.

 

FINLAND 100 -FEST I ÖSTERHANKMO 4.6.2017

Vi firar "Finland 100" med en fest i Österhankmo Byagård den 4 juni. Det serveras laxsoppa kl. 12-13.30.
Frivillig matavgift som oavkortad går till Korsholms Krigsveteraner.
Programmet börjar ca. 13.30 med välkomsthälsning Eivor Östman, allsång, körsång Pensionärsklubbens Sånggrupp,  dikt Lisen Nyström, dragspelsmusik Greta Sundström, festtal Anita Sundman, kåseri Henrik Westerback. Efter programmet blir det kaffe med Mannerheimtårta. Lotteri och bildspel sammanställt av Mikael Herrgård.

Välkomna hälsar Österhankmo Marthaförening i samarbete med Uf/Hf

 

VÅRMIDDAG VID BJÄRJI 8.4.2017

Lördagen 8.4 kl. 18.30-02.00 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag på Bjärji. Temat för festen är "WESTERN" (fri tolkning, bäst klädda belönas). 4Music Band står för underhållningen. Meny: Hamburgar-buffé med pulled pork och pulled chicken och hamburgartillbehör. Vanilj-rabarberpannacotta och kaffe. Pris 30 euro.

Anmäl till vasterhankmouf(at)gmail.com eller till Lenita 050-3106864. Meddela eventuella allergier/dieter. Bindande anmälan. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 5 april.

 

OBS! Livsfarligt isläge mellan Tistronrevet-Mickellot-Kankmoskatan. Stora isförskjutningar med både vallar och öppet vatten. Mycket farligt med nysnö på! Farligt ställe resten av vintern.

Uppdaterat 8.3.2017

 

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING - ÅRSMÖTE 28.3.2017

Västerhankmo hembygdsförening r.f. kallar till årsmöte i Gamla skolan 28.3.2017 kl.19:00. Alla välkomna! Styrelsen

 

KANDIDATGRILLNING VID HOMLAX GRILLKÅTA SÖNDAG 12.3 kl 12-14

Välkommen på en pratstund med Hankmo byars kommunvalskandidater Anita Sundman (nr 50) och Nina Söderberg (nr. 52). Vi bjuder på grillkorv och kaffe och håller liv i glöden kl 12-14.

 

HANKMO IF - ÅRSMÖTE 15.03.2017

Hankmo idrottsförening r.f. håller årsmöte onsdag 15 mars kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

 

HANKMO IF I KORSHOLMS RINKBANDY

Hankmo IF:s seniorer deltar i Korsholms rinkbandy 2017, liksom tidigare år. Serien inleddes den 16 januari med match mot Hoppet Tigers. Säsongens första drabbning blev oavgjord, 4-4. Matchprogrammet finns här.

 

HIF CIRKELTRÄNING HÖSTMÅNDAGAR

Hankmo IFs cirkelträning drar igång igen måndag 19.9 kl. 18.30-19.30 i Hankmo skolas gymnastiksal och fortsätter måndagar under hösten. Passar för män och kvinnor i olika åldrar eftersom man bestämmer intensiteten själv.

 

HIF BARN- OCH JUNIORAKTIVITETER

Aktiviteter för barn mellan ca 4-7 år ordnas i Hankmo skolas gymnastiksal onsdagar kl. 18.30-19.30 med start 5.10 och avslutning 23.11. Ingen avgift. Välkomna!

 

HIF FRIIDROTTSSKOLA OCH -TÄVLING

Hankmo IFs friidrottsskola startar söndag 21.8 kl. 18:00 vid sportplan i Västerhankmo. Kom till sportplan vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. en timme. Från 3 år och uppåt. Tre söndagar (21.8, 28.8, och 4.9) friidrottar vi och avslutar med en tävling 11 september (från kl. 16:00). Tacksamma är vi om det finns föräldrar som kan assistera under friidrottskvällarna samt tävlingen.

 

HANKMOLOPPET 2016

Onsdagen den 15 juni kl. 19 går startskottet för det elfte Hankmoloppet invid Hankmo skola. Mer information om loppet finns på Hankmo IF:s egna sidor

 

SNÄRÖIRSDANSIN 2016

Ni vet väl att det blir en Snäröirsdans även denna sommar? Boka in datumet redan nu, 16 juli 2016!

 

 VÅRMIDDAG VID BJÄRJI 9.4.2016

Lördagen 9.4 kl. 18.30-02.00 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag på Bjärji. Temat för festen är "Förr i tidin" (fri tolkning, bäst klädda belönas). Tremolo står för underhållningen. Meny: Träkolsgrillad grisfile, portvinsås, bearnaisesmör, träkolsgrillade marinerade grönsaker, sallad, bröd, smör.
Cheesecake med hallon och vitchoklad. Pris 30 euro.

Anmäl till vasterhankmouf(at)gmail.com eller till Nina tel. 050-5569684. Meddela eventuella allergier/dieter. Bindande anmälan. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 6 april.

 

VI MÖTS I VÄSTERHANKMO

Radio Vega Österbotten sände från Västerhankmo 7.3. Programmet kan höras via denna länk.

 

VÄSTERHANKMO UF ORDNAR I MARS:

- 6.3 Pulkdag kl. 15-17 vid Bjärji. Varmsaft, kaffe, grillkorv och dopp. Om du inte pulkar är du också välkommen på kaffe och dopp! Med väderreservation.

- 12.3 Pilktävling kl. 12-14 utanför Kastet. Anmälningar tas emot från 11.45, anmälningsavgift: 2 euro. Största fisken (i gram) vinner! Servering, kaffe, saft, grillkorv och dopp. Med väderreservation.


 

HANKMO IF - ÅRSMÖTE 14.03.2016

Hankmo idrottsförening r.f. håller årsmöte måndag 14 mars kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

 

VINTERSKOJ VID HANKMO SKOLA 20.2.

Kom och ha kul! Vinterskoj för alla åldrar vid Hankmo skola 20.2.kl. 14.00-17.00.

Aktiviteter:

Ringette matcher barn/elever vs. föräldrar

Straffslag mot Hankmo IF målvakt

Lekfull skidtävling för alla åldrar

Snöfigurtävling

Sparkstöttingsåkning

Snöskoteråkning

Skridskovässning

Café med smått & gått

Bra att ha med: skidor, skridskor och gott humör!

Senast 19.2. meddelas här om inhibering, ifall vädret inte är på vår sida.

Arr. Hankmo Hem & Skola och Hankmo IF

 

VÄSTERHANKMO UF - ÅRSMÖTE 21.02.2016

Västerhankmo ungdomsförening r.f. håller årsmöte söndag 21 februari kl. 16:00 vid Bjärji. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.

 

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING -ÅRSMÖTE 25.2.2016

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte torsdag 25.2.2016 kl. 18:30 hos Kerstin Melin. Stadgeenliga ärenden. Västerhankmo 14.2.2016, styrelsen

 

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING - ÅRSMÖTE 15.02.2016

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte måndag 15 februari kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

 

HANKMO IF MEDDELAR

20.1: Skidspåret från Västerhankmo UF till Homlax-grillkåta är nu draget med spårkalle (tunt spår).

Cirkelträningen fortsätter tisdagar fr.o.m. 12.1 kl. 18:30-19:30 i Hankmo Skolas gymnastiksal. Passar för män och kvinnor i olika åldrar eftersom man bestämmer intensiteten själv.

Sportskoj för föräldrar och barn (4 – 9 år) ordnas vecka 8 och 10 tisdagar 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Med andra ord, 23.2 och 8.3 ersätts cirkelträningen med denna aktivitet. Vi prövar på lagsporter som innebandy, fotboll och liknande för barn tillsammans med föräldrar.

 

HANKMO IF-TRÖJOR

Hankmo IF kommer att beställa blåa t-tröjor av tekniskt material med föreningens logo i början av juli. Dessa kan beställas och sedan köpas till självkostnadspris (ca 15 euro). Tröjorna finns att provas, kontakta Nina 050-5569684 för mer information.

  

REPRIS AV "PJÄSEN SOM INTE FICK HETA 'STYVAST I BYJIN'" 5.1

En repris av Västerhankmo UFs julfestspex förevisas på Bjärji tisdag den 5 januari kl. 19. Inträde: 10 euro. Servering ingår.

  

HANKMO SKOLA & DAGHEM

I Hankmo har vi det bra ställt med integrerad skola och daghem. Barnen i olika åldrar stortrivs och samhörigheten är stark! Läs mera om skolan via denna länk.

 

HANKMO HEM & SKOLA R.F.

Föreningen Hankmo Hem & Skola r.f. grundades på ett konstituerande möte den 10.11.2009. Föreningens syfte är att arbeta för samarbete mellan hem och skola, samt företräda byborna i frågor som gäller strukturella förändringar vid Hankmo skola. För att uppnå sitt syfte kan föreningen ordna olika evenemang, t.ex. basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar till förmån för skolans elever. Föreningen kan också ordna utflykter och studiebesök samt annat som befrämjar ett gott samarbete.

Läs mera om Hankmo Hem och Skola här.

 


BEKANTA DIG MED VÄSTERHANKMO VETERANMOTORKLUBB!

Här en länk till Veteranmotorklubbens blogg, mycket intressant finns att läsa! http://v-hvmk.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

100 ÅR AV SÅNG OCH DANS

Kom med på en resa av sång och dans genom 100 år. Ann-Katrin Burman tillsammans med Simon Granlund och Annika Wiklund sjunger sånger från de senaste 100 åren och drar även med publiken till allsång. Tina och Thomas bjuder på en medley av dans från dåtid till nutid och Folkhälsans barndansgrupp visar upp sig. Kaffe och hembakt finns till försäljning. Fritt inträde!

 Samarbete mellan Österhankmo HF/UF, Västerhankmo UF, Kvevlax UF, Kvevlax marthaförening och Österhankmo marthaförening.

Datum: 7.10.2017 kl. 14. Programmet räcker cirka 2 timmar Plats: Kvevlax UF

 

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET- ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 15.3.2017

Delägare i Österhankmo samfällda vatten och markområden kallas
till ordinarie delägarstämma i byagården den 15.3.2017 kl 19.00 för att besluta om de i §9 nämnda ärendena.
Deltagare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar
för att erhålla rösträtt vid mötet.
Utöver de i §9 nämnda ärendena behandlas och besluts om
-sammanslagning av mark och vattenområden
-behandling av stadgar
-besluta om förlängning av arrendeavtal
-beviljande av bidrag
-information och diskussion om planeringen av Kyro älvs deltaområde
-övriga ärenden

Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.
Kaffeservering, välkomna
Österhankmo 28.2.2017  

Styrelsen

 

ÖSTERHANKMO UF/HF ORDNAR JULKONSERT 18.12

Österhankmo UF/HF ordnar en julkonsert den 18.12 kl. 17.00 med Gerbykören och dragspelsklubben. Inträde 6 euro. Servering och lotteri.

 

 

SOMMARDAG I ÖSTERHANKMO

Österhankmo Marthaförening ordnar sommardag med fisksoppa och allsång söndagen 17 juli 2016. Fisksoppa serveras kl. 11.30-13. Allsång från kl. 13 med Ann-Katrine Burman och Yngve Lithén som ledare. Överraskningsgäst. Kaffeservering, snabblotteri, utställning i museet, bildspel, djur på gården.

 

BYACYKLINGEN 28.5

Byacyklingen är ett evenemang som ordnas genom ett samarbete mellan Kvevlax UF, Kvevlax Marthaförening, Petsmo UF, Västerhankmo UF och Österhankmo UF.

Evenemanget ordnas lördagen den 28 maj mellan kl. 12-16, med väderresrvation. Man tar sin cykel och cyklar genom byarna och hälsar på de olika föreningarna. Varje förening bjuder cyklisterna på saft, det finns även servering och små aktiviteter vid varje föreningshus. Vid varje föreningshus lottas en stor fruktkorg ut bland de besökande cyklisterna.

 

ÖSTERHANKMO UF/HF ORDNAR:

Påskbrasa 26.3 kl. 19.30 vid Österhankmo UF lokal. Frågesport och roliga utmaningar i salen. Grillkorv, kaffe med dopp.

Barnens dag ordnas för tredje gången vid UF-lokalen 3.4 kl. 13-16. Hoppslott, Osmo, ansiktsmålning och mycket annat roligt! Inträde 8,50 euro. Välkommen!

Bytesloppis 9.4 kl. 11-14. Tisdag 5.4 tar vi emot saker som du vill bli av med (hela och rena barnkläder, leksaker, spel, böcker, husgeråd, idrottsutrustning m.m.) vid UF-lokalen. Lördag 9.4 mellan kl. 11-14 får man komma och titta och kanske hitta saker man istället behöver. De saker som blir över skänks till välgörenhet (Hoppets stjärna). UF ordnar kaffeservering, så reservera en liten slant för detta.

 

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE - ÅRSMÖTE 30.3.2016

Österhankmo fiskargille håller årsmöte onsdagen den 30 mars kl 18:30 i Byagården. Stadgeenliga ärenden!

 

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET - ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 17.3.2016

Delägare i Österhankmo samfällda vatten och markområden kallas
till ordinarie delägarstämma i byagården den 17.3.2016 kl 19.00 för att besluta om de i §9 nämnda ärendena.
Deltagare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar
för att erhålla rösträtt vid mötet.
Utöver de i §9 nämnda ärendena behandlas och besluts om
ändring av stadgar
godkännande av ny arrendator på villatomt
beviljande av bidrag
övriga ärenden
Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden
Kaffeservering, välkomna
Österhankmo 28.2.2016  Styrelsen

 

TILLBAKABLICK PÅ HÄNDELSER I HANKMO - HEMSIDAN SOM ARKIV

Kolla på arkiverade händelser, det har hänt mycket i Hankmo under åren 2007-2013! Under de åren har vi även haft vår egna hemsida och den har blivit ett sorts modernt arkiv på samma gång. Genom att klicka på dessa länkar hittar du årsvis olika aktiviteter:

händelsearkiv 2015

händelsearkiv 2014

händelsearkiv 2013

händelsearkiv 2012

händelsearkiv 2011

händelsearkiv 2010

händelsearkiv 2009

händelsearkiv 2008

händelsearkiv 2007

 

UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR HANKMO BYAR

Utvecklingsgruppen har redan i många år aktiverat till olika åtgärder i Hankmo. Gruppen tillkom i samband med byautvecklingsprojektet 2006-2008 och den jobbar fortsättningsvis för att utveckla byarna. Som ordförande/sammankallare fungerar Stefan Råback och de övriga medlemmarna är Tor-Erik Asplund, Birger Enholm, Anita Sundman, Peter Westerback och Ulrika Nabb. Om du har ideér till olika aktiviteter och förbättringar i området så kan du gärna kontakta gruppens medlemmar.

 

SUOMENKIELISET YHTEYSHENKILÖT HANKMOSSA

Pidämme yllä tätä sivustoa talkoovoimin ja ainakin toistaiseksi alueen valtakielen (n. 95% väestöstä) mukaan ruotsiksi. Haluamme tietysti siitä huolimatta toivottaa kaikki suomenkielisetkin mukaan yhteisiin aktiviteetteihin ja toivomme että pystytte hyödyntämään näitä sivuja osaltanne. Kylien yhteisessä kehittämisryhmässä olemme sopineet suomenkieliset yhdyshenkilöt, joihin voitte ottaa yhteyttä eri asioissa lisätietojen saamiseksi. Västerhankmossa Stefan Råback, 050 5902525 ja Österhankmossa Kent Wiklund, 050 3221828.

 

AKTION ÖSTERBOTTEN - STORFÖRENING FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I REGIONEN

Både Västerhankmo och Österhankmo byar är medlemmar i Aktion Österbotten rf. Organisationen jobbar med landsbygdsutveckling och stöder på olika sätt lokala aktiviteter i byarna. Läs mera på www.aktion.fi.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 20.12.2017